راهنمای وام
1- بیشترین سوالی پیش می آید این است که در کل وامها به چه صورتی است؟

اکثر وام ها به صورت کارکرد حساب است والباقی وامها بصورت تسهیلاتی است که به قشر های مختلف پرداخت می شود و فردی که کارکرد حساب را دارد به هر عنوانی (نداشتن ضامن و سند یا نیاز نداشتن به پول آن یا ...) خواستار فروش وام خود شده و آن را طبق عرف در قبال دریافت مبلغی معقول می فروشد مهمترین بخش کار ما جذب وام مسکن برای خانه های دارای شرایط است که با اوراق فرابورس جذب می شود و ما میتوانیم برای این وام ها سرمایه گذاری معرفی کنیم تا خریدار بدون پرداخت اولیه .

2- مراحل جذب وام به چه صورت است؟

خریدار وام باید کد مربوط به هر وام را یادداشت کرده و با هماهنگی قبلی همراه خود به دفتر املاک آمده تا پساز رویت مدارک وی و عقد قرارداد برای جذب آن اقدام کنیم برای وامهایی نظیر مسکن که وام به حساب خریدار وام واریز می شود خریدار می بایست اسناد و یک فقره چک را تا زمان جذب در قبال اوراقی که سرمایه گذار ما تهیه کرده نزد بنگاه به امانت باقی خواهد ماند. اما برای وامهایی که از کارکرد حساب جذب می شود بدلیل واریز وام به حساب فروشنده وام وی می بایست دفترچه امضا شده خود به علاوه یک فقره چک تا زمان جذب و تسویه حساب به امانت نزد تسلیم بنگاه کند.

3- املاک طاوسی در زمینه وام در چه شهرهایی فعالیت دارد؟

فعالیت ما فعلاً بصورت گسترده در شهر کاشمر و در وامهای بالای صد یا دویست میلیون تومان در مشهد و تهران است.

4- چه زمانی باید مبلغ توافقی خرید وام را پرداخت کنیم؟

همزمان با جذب و واریز وام مبلغ توافقی کسر خواهد شد.

5- چگونه وام خود را بفروشیم؟

افرادی که خواهان فروش وام خود هستند میتوانند از منوی بالا , در قسمت وام و زیر مجموعه ثبت , وام خود را با تمام جزئیات ثبت کنند.

خانه
رهن و اجاره
زمین
وام