دلار و دلال دست در دست هم با همکاری و گاهی ندانم کاری سهوی و عمدی دولت باعث شدند وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شود اما نکته اینجاست که مگر در افزایش قیمت مسکن در تیرماه دلار دخیل بود که حالا باشد؟

با کمی دقت میشد فهمید التهاب بازار ارز کار خود دولت بوده که دو هدف را نشانه میرفت اولین هدف افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و دومین هدف بدگمان کردن مردم به سرمایه گذاری در بازار ارز و طلا برای جلوگیری از یک فاجعه ؛ فاجعه ای که ونزولا آنرا بخوبی درک کرد.

اما سوال اینجاست پس چرا هیچکس در نظام فکری به حال انقلاب صنعتی ایران نمیکند و همه با دیدن این همه کم آبی و خشکسالی باز هم اصرار به همان نگاه کشاورز گونه جامعه دارند در حالی کشور به صنعت نیاز دارد و صنعت به سرمایه های سرگردان مردم و البته بازار مسکن و دلار به آرامش.

خانه
رهن و اجاره
زمین
وام